OEM 4-LED.  4 digit data display

Display för att mäta data 8mm sifferhöjd 2


Läs mer i butiken