0

Melgisorb Plus är ett högabsorberande förband för måttligt till kraftigt vätskande sår. Melgisorb Plus absorberar stora mängder sårsekret. När alginaten kommer i kontakt med sårsekretet bildas en gel som bibehåller fuktig sårmiljö. Gelen kan lätt sköljas bort med vanlig koksaltlösning. Melgisorb har en gelblockerande förmåga som förhindrar spridning av vätska i sidled vilket minskar risken för maceration. Fördelar med Melgisorb Plus ? Högabsorberande ? Bildar en gel (en natriumlösning) vid kontakt med sårvätska ? Fastnar inte på såryta när gel har bildats ? Lämplig för kaviteter ? Minskar risken för maceration ? Bibehåller fuktig sårmiljö ? Mjuk och formbar ? Kan klippas till önskad form ? Framkallar ej allergier Observera Melgisorb Plus är inte avsett för torra sår eller tredje gradens brännskador. Vid kliniska tecken på infektion kan Melgisorb fortsätta användas om lämplig infektionsbehandling inleds.


Visa mer ...

0

Melgisorb Plus är ett högabsorberande förband för måttligt till kraftigt vätskande sår. Melgisorb Plus absorberar stora mängder sårsekret. När alginaten kommer i kontakt med sårsekretet bildas en gel som bibehåller fuktig sårmiljö. Gelen kan lätt sköljas bort med vanlig koksaltlösning. Melgisorb har en gelblockerande förmåga som förhindrar spridning av vätska i sidled vilket minskar risken för maceration. Fördelar med Melgisorb Plus ? Högabsorberande ? Bildar en gel (en natriumlösning) vid kontakt med sårvätska ? Fastnar inte på såryta när gel har bildats ? Lämplig för kaviteter ? Minskar risken för maceration ? Bibehåller fuktig sårmiljö ? Mjuk och formbar ? Kan klippas till önskad form ? Framkallar ej allergier Observera Melgisorb Plus är inte avsett för torra sår eller tredje gradens brännskador. Vid kliniska tecken på infektion kan Melgisorb fortsätta användas om lämplig infektionsbehandling inleds.


Visa mer ...

0

Melgisorb Plus är ett högabsorberande förband för måttligt till kraftigt vätskande sår. Melgisorb Plus absorberar stora mängder sårsekret. När alginaten kommer i kontakt med sårsekretet bildas en gel som bibehåller fuktig sårmiljö. Gelen kan lätt sköljas bort med vanlig koksaltlösning. Melgisorb har en gelblockerande förmåga som förhindrar spridning av vätska i sidled vilket minskar risken för maceration. Fördelar med Melgisorb Plus ? Högabsorberande ? Bildar en gel (en natriumlösning) vid kontakt med sårvätska ? Fastnar inte på såryta när gel har bildats ? Lämplig för kaviteter ? Minskar risken för maceration ? Bibehåller fuktig sårmiljö ? Mjuk och formbar ? Kan klippas till önskad form ? Framkallar ej allergier Observera Melgisorb Plus är inte avsett för torra sår eller tredje gradens brännskador. Vid kliniska tecken på infektion kan Melgisorb fortsätta användas om lämplig infektionsbehandling inleds.


Visa mer ...

0

Melgisorb Plus är ett högabsorberande förband för måttligt till kraftigt vätskande sår. Melgisorb Plus absorberar stora mängder sårsekret. När alginaten kommer i kontakt med sårsekretet bildas en gel som bibehåller fuktig sårmiljö. Gelen kan lätt sköljas bort med vanlig koksaltlösning. Melgisorb har en gelblockerande förmåga som förhindrar spridning av vätska i sidled vilket minskar risken för maceration. Fördelar med Melgisorb Plus ? Högabsorberande ? Bildar en gel (en natriumlösning) vid kontakt med sårvätska ? Fastnar inte på såryta när gel har bildats ? Lämplig för kaviteter ? Minskar risken för maceration ? Bibehåller fuktig sårmiljö ? Mjuk och formbar ? Kan klippas till önskad form ? Framkallar ej allergier Observera Melgisorb Plus är inte avsett för torra sår eller tredje gradens brännskador. Vid kliniska tecken på infektion kan Melgisorb fortsätta användas om lämplig infektionsbehandling inleds.


Visa mer ...